Nieuws

 

 

Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - Aanslagjaar 2010 

 Klik hier voor een overzicht.

BTW verlaging op de eerste schijf van 50.000,00 Euro.

Alle particulieren die dit jaar een nieuwbouwwoning laten zetten, zullen via een btw-verlaging 7 500 EUR kunnen besparen op aannemerskosten. Dat is het gevolg van een tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 % op een schijf van 50 000 EUR.   Voor verdere informatie klik hier of surf naar  http://www.habitos.be/bouwen/item.asp?Item_ID=2895. Zie ook de aldaar opgeloste vragen

Niewe tarieven voordelen in natura - Rentevoeten leningen en rekening courant 

Klik hier voor een overzicht

Niewe tarieven voordelen in natura - prive gebruik firmawagen 

Klik hier voor een overzicht

Belastingkrediet voor risicokapitaal

De tarieven voor aftrek voor risicokapitaal voor wat betreft het aanslagjaar 2010 zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Voor KMO’s zijn de tarieven als volgt : 

AJ. 2008 : 4,281%      

AJ. 2009 : 4,807%

AJ 2010 : 4.973%

Voor alle andere vennootschappen :

AJ. 2008 : 3,781%     

AJ. 2009 : 4,307%

AJ. 2010 : 4,473%

Bedrag kilometervergoeding retroactief verhoogd

Het bedrag van de kilometervergoeding voor het professioneel gebruik van een privéwagen werd op 1 juli 2008 opgetrokken van € 0,2940 tot € 0,3093. Dit bedrag wordt nu retroactief verhoogd tot € 0,3169. Deze verhoging is geldig vanaf 1 juli 2008 tot 30 juni 2009.
Deze kilometervergoeding is ook van toepassing voor verplaatsingen met de motor of de bromfiets.

Indieningstermijn aangifte vennootschapbelasting Aj 2008.

De Ven.B.-aangifte voor aanslagjaar 2008 die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2008, zal eerstdaags worden toegestuurd aan de vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31 december. De papieren versie moet tegen 17 september 2008 worden ingediend. 
Zoals dat reeds verschillende jaren het geval is, wordt uitstel gegeven voor aangiften die elektronisch worden ingediend via Vensoc. De uiterste indieningsdatum is dan 8 oktober 2008.

Voorafbetalingen - aanslagjaar 2009

Het percentage van de vermeerdering van belastingen bedraagt voor het aanslagjaar 2009 – 11,25%

 

De bonificaties voor voorafbetaling van belastingen bedraagt voor het aanslagjaar 2009 als volgt :

VA I         : voor 10.04.2008 : 15%

VA II        : voor 10.07.2008 : 12,5%

VA III       : voor 10.10.2008 : 10%

VA IV      : voor 20.12.2008 : 7,5%

Indexering van de kadastrale inkomens Aanslagjaar 2009  

 Klik hier voor een overzicht.

Nieuw formulier aangifte in de personbelasting Aj. 2008   

Het Staatsblad van 14 maart ll. publiceert een koninklijk besluit dd.10.03.20088 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2008.  Voor het model van de aangifte, gelieve op het volgende te klikken : hier en dan op Beeld

Persoonlijkebijdragen financiële verantwoordelijkheid voor het jaar 2007

Klik hier voor de aftrekbare bedragen te kennen per mutualiteit welke aftrekbaar zijn in de personenbelasting Aj. 2008

GRATIS jaarrekeningen raadplegen

Sinds 4 februari ll. kan je gratis online alle jaarrekeningen raadplegen van Belgische bedrijven en dit via de website van de Nationale Bank van Belgie.  Klik hier om naar de website te gaan

Belastingkrediet voor risicokapitaal

De tarieven voor aftrek voor risicokapitaal voor wat betreft het aanslagjaar 2009 zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Voor KMO’s zijn de tarieven als volgt : 

AJ. 2008 : 4,281%      

AJ. 2009 : 4,807%

Voor alle andere vennootschappen :

AJ. 2008 : 3,781%     

AJ. 2009 : 4,307%

Ziektekosten Zelfstandigen hervormd

Vanaf 1 januari 2008 worden alle zelfstandigen via de verplichte verzekering voor zelfstandigen verzekerd voor de grote en kleine risico's.  Hierdoor krijgen zij het recht op dezelfde terugbetaling van de ziektekosten als de werknemers.  Deze wijziging zal gefinancierd worden via de bijdragen die de zelfstandigen betalen aan de sociale verzekeringskas, d.w.z. dat deze bijdragen verhogen.  Voor  concrete bedragen is het nog wachten op de nieuwe regering. Zelfstandigen die al verzekerd zijn voor kleine risico's zullen vanaf januari hiervoor geen bijdragen meer moeten betalen aan het ziekenfonds.