Welkom op de website van Accountantskantoor B. Beckers BVBA

 

Accountantskantoor B. Beckers, gevestigd te Herselt, is een vrij jong bedrijf, opgericht in januari 2003, waarvan de bezieler zijn sporen verdiende bij één van de "grote kantoren".

 

Ons kantoor begeleidt haar cliënten op een tegelijk professionele en ontspannen manier, waarbij vertrouwen één van de voornaamste troeven is in de relatie cliënt - accountant.

Zowel de toekomstige als gevestigde zelfstandige heeft nood aan een degelijke begeleiding en de meest uitgebreide informatie. Onze structuur leent zich tot een optimale wisselwerking tussen de zelfstandige en de accountant.

 

De meerwaarde die Accountantskantoor B. Beckers u daarbij wil bieden berust op:

 

- Snelheid: enkel snelle informatie stelt u in staat kort op de bal te spelen, uw concurrenten voor te zijn en het kwaad te bestrijden voor het is geschied.

 

- Betrouwbaarheid: correct en steeds wijzend op mogelijke risico's, accuraat en to the point.

 

- Maatwerk: wij willen weten wat er in uw bedrijf gebeurt. Zo weten wij wat uw noden zijn en kunnen wij onze dienstverlening als een kleermaker hierop afstemmen. U blijft hierdoor ook steeds up-to-date gehouden van de nieuwste trends en mogelijkheden bij vb. een veranderende wetgeving of nieuwe producten.

 

- Deskundigheid: Door onze constante training en substantiële investeringen in kennismanagement adviseren wij u met deskundigheid van zaken. De zaakvoerder, Bart Beckers, is bovendien erkend accountant en belastingconsulent.

 

Voor de domeinen waarop Accountantskantoor B. Beckers BVBA wettelijk niet actief mag zijn en voor zeer specifieke problemen, hebben wij een uitgebreid netwerk van externe medewerkers weten uit te bouwen op wie wij steeds een beroep kunnen doen. Accountantskantoor B. Beckers BVBA weet waarheen dankzij onze regelmatige contacten met advocaten, juridische adviseurs, notarissen, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, debiteurenbeheerders, enz.

  

 

 

 

 

Copyright ® 2007 Accountantskantoor B. Beckers

 

 

Fiskaal Nieuws

 

 

Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - Aanslagjaar 2009                           

Klik hier voor een overzicht.

BTW verlaging op de eerste schijf van 50.000,00 Euro.

Alle particulieren die dit jaar een nieuwbouwwoning laten zetten, zullen via een btw-verlaging 7 500 EUR kunnen besparen op aannemerskosten. Dat is het gevolg van een tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 % op een schijf van 50 000 EUR. Voor verdere informatie klik hier of surf naar  http://www.habitos.be/bouwen/item.asp?Item_ID=2895. Zie ook de aldaar opgeloste vragen

Niewe tarieven voordelen in natura - Rentevoeten leningen en rekening courant 

Klik hier voor een overzicht

Niewe tarieven voordelen in natura - prive gebruik firmawagen 

Klik hier voor een overzicht

Belastingkrediet voor risicokapitaal

De tarieven voor aftrek voor risicokapitaal voor wat betreft het aanslagjaar 2010 zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Voor KMO’s zijn de tarieven als volgt : 

AJ. 2008 : 4,281%      

AJ. 2009 : 4,807%

AJ 2010 : 4.973%

Voor alle andere vennootschappen :

AJ. 2008 : 3,781%     

AJ. 2009 : 4,307%

AJ. 2010 : 4,473%

Bedrag kilometervergoeding retroactief verhoogd

Het bedrag van de kilometervergoeding voor het professioneel gebruik van een privéwagen werd op 1 juli 2008 opgetrokken van € 0,2940 tot € 0,3093. Dit bedrag wordt nu retroactief verhoogd tot € 0,3169. Deze verhoging is geldig vanaf 1 juli 2008 tot 30 juni 2009.
Deze kilometervergoeding is ook van toepassing voor verplaatsingen met de motor of de bromfiets.

Indieningstermijn aangifte vennootschapbelasting

De Ven.B.-aangifte voor aanslagjaar 2008 die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2008, zal eerstdaags worden toegestuurd aan de vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31 december. De papieren versie moet tegen 17 september 2008 worden ingediend. 
Zoals dat reeds verschillende jaren het geval is, wordt uitstel gegeven voor aangiften die elektronisch worden ingediend via Vensoc. De uiterste indieningsdatum is dan 8 oktober 2008.

Voorafbetalingen - aanslagjaar 2009

Het percentage van de vermeerdering van belastingen bedraagt voor het aanslagjaar 2009 – 11,25%

 

De bonificaties voor voorafbetaling van belastingen bedraagt voor het aanslagjaar 2009 als volgt :

VA I         : voor 10.04.2008 : 15%

VA II        : voor 10.07.2008 : 12,5%

VA III       : voor 10.10.2008 : 10%

VA IV      : voor 20.12.2008 : 7,5%

 

Accountantskantoor B. Beckers BVBA

 

"waar betaalbare kwaliteit een werkwoord is"