Ziekenfonds Algemene regeling Zelfstandigen
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten 0,00 EUR 0,00 EUR
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen 0,00 EUR 0,00 EUR
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 3,00 EUR 3,00 EUR
Landsbond van Liberale Mutualiteiten 3,00 EUR 2,00 EUR
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 3,00 EUR 3,00 EUR
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 0,00 EUR 0,00 EUR
Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS 18,00 EUR -